همایش «اختلالات کف لگن» در هتل پردیسان برگزار شد

همایش «اختلالات کف لگن» در هتل پردیسان برگزار شد
همایش «اختلالات کف لگن» در سالن کنفرانس خیام هتل پردیسان برگزار شد.
در این همایش یک روزه که توسط گروه زنان و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن زنان و مامایی مشهد و مرکز تحقیقات سلامت زنان برگزار شد، 100 نفر از متخصصان زنان حضور داشتند.
افزایش آگاهی گروه هدف در زمینه درمان بیماران مبتلا به اختلالات کف لگن و استفاده از پساری در درمان این اختلالات، اهداف برگزاری این همایش را به خود اختصاص داده است.
همچنین از جمله مهم ترین محورهای این همایش یک روزه می توان به تشخیص صحیح انواع بی اختیاری های ادراری و روش درمان مناسب آن اشاره کرد تا حتی المقدور از انجام اعمال جراحی بی مورد کاسته شود.


  • تاریخ درج تاریخ درج: 21 مرداد 1395