همایش «بررسی عملکرد 4 ماهه بانک های استان خراسان رضوی» در هتل پردیسان برگزار شد

همایش «بررسی عملکرد 4 ماهه بانک های استان خراسان رضوی» در هتل پردیسان برگزار شد
همایش «بررسی عملکرد 4 ماهه بانک های استان خراسان رضوی» در سالن کنفرانس خیام هتل پردیسان با حضور استاندار برگزار شد.
در این همایش که توسط شورای هماهنگی بانک های استان برگزار شد، استاندار خراسان رضوی و معاونان وی و همچنین 50 نفر از مدیران بانک های استان حضور داشتند.
این شورا در راستای هماهنگ سازی عملکرد بانک ها جلساتی را با حضور استانداری برپا می کند.
گزارش عملکرد بانک ها از گذشته تا کنون و همچنین پرداختن به مشکلات و ارایه راهکار از جمله مهم ترین محورهای همایش «بررسی عملکرد 4 ماهه بانک های استان خراسان رضوی» را به خود اختصاص داده است.

  • تاریخ درج تاریخ درج: 14 مرداد 1397