همایش «توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری» در هتل پردیسان برگزار شد

همایش «توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری» در هتل پردیسان برگزار شد
همایش «توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری میان کشور جمهوری چک و استان خراسان رضوی» در سالن کنفرانس خیام هتل پردیسان برگزار شد.
این همایش که توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد، حدود 60 نفر از طرفین خارجی و ایرانی حضور داشتند.
معاون و مشاور وزیر صنعت و تجارت خارجی جمهوری چک، کاردار این کشور در تهران، رئیس واحد سیاست های معدنی دولتی وزارت صنعت و تجارت، اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی در زمینه صنایع، حمل و نقل، معدن، خدمات و ... حضور داشتند.
شناسایی فرصت های متقابل، توسعه همکاری در بخش های صنعتی و تجاری، معرفی ظرفیت های طرفین در بخش های مختلف صنعتی و تجاری و ... مهم ترین اهداف برگزاری این همایش را به خود اختصاص داده است.
گفتنی است، در همایش «توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری میان کشور جمهوری چک و استان خراسان رضوی»، 10 کارگروه تشکیل شد.  • تاریخ درج تاریخ درج: 19 مهر 1395