هم اندیشی «نقش مدیریت کیفیت فراگیر در پایداری کسب و کار» در هتل پردیسان برگزار شد

هم اندیشی «نقش مدیریت کیفیت فراگیر در پایداری کسب و کار» در هتل پردیسان برگزار شد
نشست یک روزه هم اندیشی «نقش مدیریت کیفیت فراگیر در پایداری کسب و کار» در سالن کنفرانس خیام هتل پنج ستاره پردیسان برگزار شد.
در این نشست 55 نفر از مدیران و کارشناسان هلدینگ سرمایه گذاری پارسیان شامل شرکت های اپال پارسیان سنگان، پارس فولاد سبزوار و همچنین اپال کانی پارس حضور داشتند.
بالا بردن بهره وری و توسعه کسب و کار، اهداف برگزاری این نشست را به خود اختصاص داده است.
از جمله مهم ترین محورهای هم اندیشی «نقش مدیریت کیفیت فراگیر در پایداری کسب و کار» نیز می توان به متدولوژی مدیریت فرآیندها، مدل های مرجع بهینه کاوی تدوین فرایندها، روش انطباق مدل مرجع با ویژگی های کسب و کار، تدوین و مستندسازی فرآیندها، سازماندهی مدیریت فرآیندی بر اساس اساندارد و ... اشاره کرد.
لازم به یادآوری است، نشست یک روزه «نقش مدیریت کیفیت فراگیر در پایداری کسب و کار» توسط شرکت اپال پارسیان سنگان در هتل پردیسان برگزار شده است.

  • تاریخ درج تاریخ درج: 8 مرداد 1397