کمیته فنی کشوری امور مرغ تخمگذار در هتل پردیسان برگزار شد

کمیته فنی کشوری امور مرغ تخمگذار در هتل پردیسان برگزار شد
کمیته فنی کشوری امور مرغ تخمگذار در سالن کنفرانس حافظ هتل پردیسان برگزار شد.
در این کمیته، صاحب نظران و کارشناسان صنعت مرغ تخمگذار حضور داشتند.
مدیر کل دفتر امور طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم یکی دیگر از مدعوین این کمیته بوده است.
هدف از برگزاری این کمیته، تبیین سیاست های اجرایی مرتبط با تولید تخم مرغ بوده است.
با توجه به واقع بودن کشور در مسیر پرندگان مهاجر و خط دائمی شیوع بیماری های طیور، به منظور کاهش مخاطرات، پایش مناطق مناسب برای تولید تخم مرغ و کاهش ریسک تولید، نظرات کارشناسات فنی اخذ شد تا در تصمیم گیری ها لحاظ شود.
در این کمیته که از ابتدای سال جاری برای سومین بار است که برگزار می شود، هچنین مسائل و مشکلات صنعت مورد بررسی قرار گرفت.
  • تاریخ درج تاریخ درج: 10 آبان 1396