کنفرانس علمی حفظ باروری در بیماران مبتلا به سرطان در هتل پردیسان برگزار شد

کنفرانس علمی حفظ باروری در بیماران مبتلا به سرطان در هتل پردیسان برگزار شد
کنفرانس علمی یک روزه حفظ باروری در بیماران مبتلا به سرطان در آمفی تئاتر هتل پردیسان برگزار شد.
در این کنفرانس که توسط گروه زنان و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و انجمن زنان و مامایی برگزار شد، بیش از 50 نفر از متخصصان پرتودرمانی و متخصصان زنان و مامایی شامل انکولوژی و نازایی حضور داشتند.
این برای نخستین بار است که کنفرانسی با ان مضمون در مشهد برگزار می شود.
با توجه به افزایش میزان شیوع سرطان در کشور به ویژه در خانم های جوان و اهمیت لزوم حفظ باروری دراین قشر، این کنفرانس با هدف حفظ باروری در بیماران مبتلا به سرطان برگزار شده است.
اپیدمیولوژی سرطان های زنان، روش های حفظ باروری دربیماران مبتلا به سرطان آندومتر، سرطان تخمدان، سرطان سرویکس، اثرات کموتراپی بر باروری، اثرات رادیورتراپی بر باروری، معرفی دارو میکرولین، روش ها کمک باروری در بیماران مبتلا به سرطان و ...، مهم ترین محورهای این همایش را به خود اختصاص داده است.
لازم به یادآوری است، کنفرانس علمی یک روزه حفظ باروری در بیماران مبتلا به سرطان در آمفی تئاتر هتل پردیسان برگزار شد.
  • تاریخ درج تاریخ درج: 16 دی 1395