کنفرانس علمی یک روزه درمانهای دیابت در هتل پردیسان مشهد

کنفرانس علمی یک روزه درمانهای دیابت در هتل پردیسان مشهد
کنفرانس درمانهای دیابت بیمارستان هفده شهریور در تاریخ 23 اردیبهشت در سالن خیام هتل پردیسان با حضورمتخصصین غدد-داخلی وتغذیه برگزار گردید.
موضوع های مطرح شده در این کنفرانس شامل اپیدمیولوژی دیابت نوع 2-تشخیص و  دسته بندی دیابت نوع 2-اهداف درمانی در کنترل دیابت نوع 2 بر اساس گایدلایADA-EASDتغذیه درمانی  دیابت نوع 2_شروع به هنگام انسولین(انتخاب نوع انسولین_تشدید درمان با انسولین)
اساتید شرکت کننده در کنفرانس خانم دکتر انصاری_آقای دکتر رامین شریفان_آقای دکتر امیر آدینه پور_آقای دکتر محسن نعمتی_آقای دکتر مسعود محبی
  • تاریخ درج تاریخ درج: 23 اردیبهشت 1395