کنفرانس علمی «سرطان های سر و گردن» در هتل پردیسان برگزار شد

کنفرانس علمی «سرطان های سر و گردن» در هتل پردیسان برگزار شد
کنفرانس علمی «تازه های درمان و تشخیص سرطان های سر و گردن» در سالن همایش خیام هتل پردیسان برگزار شد.
این کنفرانس توسط انجمن رادیوتراپی انکولوژی شاخه خراسان و با همکاری مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گروه رادیو تراپی و انکولوژی مشهد و مرکز تحقیقات گوش، حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شده است.
با توجه به اهمیت پیچیدگی این سرطان و این که برای درمان بیماری مذکور، چندین متخصص از جمله متخصصان رادیوتراپی و انکولوژی، جراحان گوش، حلق و بینی، متخصصان پزشکی هسته ای و همچنین متخصصان رادیولوژی و آسیب شناسی مورد نیاز است، لذا انجمن رادیوتراپی انکولوژی شاخه خراسان اقدام به برگزاری این کنفرانس علمی کرده است.
به اشتراک گذاشتن تازه های این سرطان در خصوص درمان و تشخیص آن، مهم ترین اهداف برگزاری این همایش به شمار می رود.
از جمله مهم ترین محورهای این همایش نیز می توان به اپیدمیولوژی سرطان های سر و گردن در ایران و جهان، تصویربرداری نوین در سرطان های سر و گردن، HPV و سرطان های سر و گردن، جایگاه PET SCAN در سرطان ها سر و گردن و همچنین بررسی بیمار با کانسر لارنکس، اشاره کرد.  • تاریخ درج تاریخ درج: 4 آذر 1395