کنفرانس «کاربردهای بالینی سونوگرافی داپلر» در هتل پردیسان برگزار شد

کنفرانس «کاربردهای بالینی سونوگرافی داپلر» در هتل پردیسان برگزار شد
در این کنفرانس که توسط شرکت مهندسی و پزشکی پایون پرتو و همچنین دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد، نزدیک به 120 نفر از پزشکان و رزیدنت های رادیولوژی از استان خراسان رضوی و استان های همجوار حضور داشتند.
در این کنفرانس که در دو نوبت برگزار شد، به موضوعاتی همچون «سونوگرافی کالر داپلر و اختلالات رشد جنین»، «فیستول دیالیز»، «سونوگرافی کالر داپلر در Testis» ، «سونوگرافی کالر داپلر در کلیه و بیماری های پارانشیمال آن» پرداخته شد. بررسی «سونوگرافی کالر داپلر در وریدهای اندام تحتانی»، «سونوگرافی کالر داپلر در کاروتید اکستراکرانیال»، «سونوگرافی کالر داپلر در شریان های اندام تحتانی» و ... محورهای دیگر کنفرانس کاربردهای بالینی سونوگرافی داپلر را به خود اختصاص داده است.
لازم به یادآوری است، کنفرانس یک روزه «کاربردهای بالینی سونوگرافی داپلر» با حضور حدود 120 نفر از پزشکان در آمفی تئاتر هتل پردیسان برگزار شد.  • تاریخ درج تاریخ درج: 9 بهمن 1395