سمینار «کبد چرب» در هتل پردیسان برگزار شد

سمینار «کبد چرب» در هتل پردیسان برگزار شد

سمینار یک روزه «کبد چرب» در سالن کنفرانس خیام هتل پردیسان برگزار شد.

دانشگاه علوم پزشکی مشهد، انجمن گوارش شاخه خراسان و انجمن متخصصان داخلی خراسان، در این سمینار میزان بیش از 100 نفر از فوق تخصصان گوارش، متخصصان داخلی، فوق تخصصان گوارش اطفال، پزشکان عمومی و میهمانانی از گروه تغذیه و غدد بوده اند.

آشنایی پزشکان با شیوع، علایم، اختلالات آزمایشگاهی و رادیولوژیک و همچنین درمان مناسب کبد چرب که در حال حاضر، شایع ترین بیماری مزمن کبدی به شمار می رود، مهم ترین اهداف برگزاری این سمینار را به خود اختصاص می دهد.

در این راستا، دستیابی به روشی که بتواند به همه جنبه های این بیماری شایع بپردازد، گروه گوارش مشهد را بر آن داشت تا سمیناری را با همکاری انجمن گوارش شاخه خراسان، انجمن متخصصان داخلی استان و بازآموزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار کند.  • تاریخ درج تاریخ درج: 16 مرداد 1395