تقدیر از زحمات 30 ساله دو مدیر ارشد هتل پردیسان

تقدیر از زحمات 30 ساله دو مدیر ارشد هتل پردیسان
از زحمات 30 ساله دو مدیر ارشد هتل پنج ستاره پردیسان مشهد تقدیر شد.
در این مراسم که در سالن کنفرانس حافظ برگزار شد، از زحمات آقایان سید حمیدرضا غفاریان؛ مدیر سابق مالی و محمد کریمی؛ مدیر سابق پشتیبانی تقدیر و تشکر به عمل آمد.
هچنین ابوذر معتمدی به عنوان مدیر مالی جدید هتل پردیسان معرفی شد.
  • تاریخ درج تاریخ درج: 1 شهریور 1397