همایش «بیمه سلامت» در هتل پردیسان برگزار شد

همایش «بیمه سلامت» در هتل پردیسان برگزار شد
همایش «بیمه سلامت» در سالن کنفرانس خیام هتل پردیسان برگزار شد.
در این همایش که با عنوان دوره آموزشی ارزیابی کیفی عملکرد پزشکان و موسات طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت ایران برگزار شد، حدود 100 نفر از معاونان بیمه خدمات سلامت روسای ادارات نظارت و ارزشیابی اداره کل استان های کشور حضور داشتند.
هدف از برگزاری این دوره آموزشی، ارتقاءکیفی نظارت های انجام شده بر عملکرد پزشکان و موسات طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت ایران بوده است.
لازم به یادآوری است، دوره آموزشی 2 روزه ارزیابی کیفی عملکرد پزشکان و موسات طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت ایران همراه در قالب کارگاه هایی در هتل پردیسان برگزار شد.  • تاریخ درج تاریخ درج: 29 آذر 1395