کنگره سالانه انجمن ارتوپدی خراسان و گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی در هتل پردیسان مشهد

 کنگره سالانه انجمن ارتوپدی خراسان و گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی در هتل پردیسان مشهد

کنگره سالانه انجمن ارتوپدی خراسان و گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نهم الی یازدهم دی ماه در محل سالن آمفی تئاتر هتل پردیسان برگزار شد. سخنرانان ،اساتید و متخصصین ارتوپدی دانشگاه تهران، شهید بهشتی، تبریز، اصفهان و مشهد حاضر در این کنگره سه روزه در مورد محور ترومای ارتوپدی اطفال به بحث و گفتگو و ارائه مقاله پرداختند. هم چنین در حاشیه این کنگره کار گروه آموزشی جهت 130 نفر از پرستاران برگزار گردید.
  • تاریخ درج تاریخ درج: 9 دی 1394