«اقامت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری»

 «اقامت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری»
 «اقامت وزیر علوم، تحققات و فناوری» در هتل پنج ستاره  پردیسان مشهد 

  • تاریخ درج تاریخ درج: 22 اسفند 1395