«گردهمایی سراسری مدیران راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای» در هتل پردیسان برگزار شد

«گردهمایی سراسری مدیران راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای» در هتل پردیسان برگزار شد
 «گردهمایی سراسری مدیران راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی» در سالن همایش خیام هتل پردیسان برگزار شد.
بعد از ادغام اداره کل حمل و نقل با اداره ک راهداریی استان، این نخستین گردهمایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی می باشد که برگزار شده است.
در این گردهمایی بیش از 50 نفر از روسای اداره های راهداری شهرستان های استان خراسان رضوی و روسای اداره های ستادی حضور داشتند.
آشنایی میان حوزه حمل و نقل و راهداری به منظور تسهیل در امور و ارایه خدمات، مهم ترین اهداف برگزاری نخستین گردهمایی سراسری مدیران راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی بوده است.
لازم به یادآوری است، این گردهمایی توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی در هتل پردیسان برگزار شده است.

  • تاریخ درج تاریخ درج: 27 آبان 1395