توزیع بیش از 500 غذای نذری، ویژه خانواده محترم کارکنان هتل پنج ستاره پردیسان در ظهر عاشورای حسینی

توزیع بیش از 500 غذای نذری، ویژه خانواده محترم کارکنان هتل پنج ستاره پردیسان در ظهر عاشورای حسینی
بیش از 500 غذای نذری، ویژه خانواده محترم کارکنان هتل پنج ستاره پردیسان در ظهر عاشورای حسینی توزیع شد
به گزارش روابط عمومی هتل پردسان مشهد، در این مراسم که ظهر عاشورای حسینی صورت گرفت، بیش از 500 غذا در بین کارکنان و خانواده محترم آن‌ها توزیع شد.  • تاریخ درج تاریخ درج: 19 شهریور 1398