اقامت جناب آقای محمد علی زلفی گل»، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری کشور در هتل پردیسان مشهد

اقامت جناب آقای محمد علی زلفی گل»، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری کشور در هتل پردیسان مشهد

اقامت جناب آقای محمد علی زلفی گل»، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری کشور در هتل پردیسان مشهد

 

 

 


  • تاریخ درج تاریخ درج: 1 آبان 1400